وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم (سوره مائده . آیه ۹)

خیر نیکوکار …………………..

درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است.

شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا. توفیق قرین اعمال خداپسندانه شما باشد. ان شاءالله

موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا

کلیه حقوق وبسایت متعلق به فروشگاه نیکسا بازار می باشد.