مرکز نگهداری شبانه روزی نیکسا طبق مجوزهای دریافتی از سازمان بهزیستی ۳۲ فرزند پسر ۳ تا ۱۲ سال بی سرپرست و بدسرپرست را نگهداری می کند .  انجام فعالیتهای استاندارد تحصیلی ، آموزشی ، ورزشی و تربیتی با حضور مربیان ،مددکاران ،روانشناسان و کارشناسان خبره تربیتی ، طبق سرفصلهای ابلاغی از سوی سازمان بهزیستی و بصورت شبانه روزی در کنار این فرزندان انجام می شود .

تولیدات و فروشگاه خانه مهر نیکسا

اخبار خانه مهر

کلیه حقوق وبسایت متعلق به فروشگاه نیکسا بازار می باشد.